Parafia św. Jadwigi we Wschowie

Szukaj

III NIEDZIELA W. POSTU A

DEKRET O POGRZEBACH
PODCZAS STANU ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

 

Biorąc pod uwagę nadzwyczajną sytuację związaną z wprowadzonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego, niniejszym – z dniem 18 marca 2020 r. – zarządzam, że w całej diecezji zielonogórsko-gorzowskiej uroczystości pogrzebowe należy ograniczyć wyłącznie do jednej stacji (III forma pogrzebu). Stację tę odprawia się na cmentarzu przy grobie w obecności najbliższej rodziny (z zachowaniem obowiązującego limitu 50 osób). W pogrzebie nie mogą uczestniczyć osoby odbywające kwarantannę.

Jeśli okoliczności na to pozwalają, stację można poprzedzić procesją od bramy cmentarnej.

Mszę św. pogrzebową odprawia się w kościele w dniu pogrzebu lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego. Można ją odprawiać również bez udziału ludu.

 

 

ks. Piotr Kubiak

Kanclerz Kurii

 

+Tadeusz Lityński

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

 

 

 

Zielona Góra, 17 marca 2020 r.

Znak: B1-2/20

 

 

 

 


 

 

KOMUNIKAT RADY STAŁEJ KONFERENCJI  EPISKOPATU  POLSKI

12.03.2020

 

1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1, 1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

2. W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny,
b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, do czego teraz zachęcamy,
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk,
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego,
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie,
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne,
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą.

W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom:
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia,
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu,
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną.

4. Jednocześnie informujemy, że do dnia 29 marca br.:
a. liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze,
b. zawieszone zostają pielgrzymki maturzystów na Jasną Górę oraz rekolekcje szkolne organizowane przez parafie. Jednocześnie prosimy środki społecznego przekazu oraz duchownych o propozycje rekolekcji w internecie, które w ten sposób mogą być przeżywane w domu,
c. sprawy rekolekcji dla dorosłych oraz organizację innych spotkań pozostawia się roztropnemu rozeznaniu księży proboszczów.

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach.

 

 Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, 12 marca 2020 r.

 

SŁOWO  BISKUPA  ORDYNARIUSZA DO WIERNYCH

W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

W związku z ogłoszeniem w całej Polsce stanu zagrożenia epidemicznego zachodzi konieczność podjęcia odpowiednich środków ostrożności, które przyczynią się do zmniejszenia ryzyka zachorowań. Zachęcam więc wszystkich wiernych do przestrzegania zaleceń wydawanych w tej materii przez władze publiczne.

Sytuacje trudne, niosące zagrożenie dla całej społeczności, skłaniają nas do bardziej intensywnego zwrócenia się do Boga. W naszych parafiach nadal będą więc odprawiane msze św. i nabożeństwa wielkopostne, zgromadzenia wiernych nie mogą jednak przekraczać liczby 50 osób. Ograniczenie to obowiązuje również w przypadku sprawowania liturgii pogrzebowej, dlatego w celebracjach żałobnych powinni brać udział włącznie najbliżsi krewni osoby zmarłej Apeluję do wszystkich o przyjęcie ze zrozumieniem tego drastycznego ograniczenia, koniecznego z uwagi na istniejące ryzyko rozprzestrzeniania się choroby.

Mając na względzie tę nadzwyczajną sytuację, która większości wiernych uniemożliwi uczestnictwo w niedzielnej mszy św., udzielam wszystkim diecezjanom dyspensy od tego obowiązku. zachęcam do śledzenia korzystania z transmisji mszy św. niedzielnych w środkach społecznego przekazu, np. o godz. 7.00 w TVP 1, o godz. 9.00 w Polskim Radiu – Program Pierwszy, o godz. 9.30 w Telewizji Trwam, o 13.00 w TV Polonia. Ponadto o godz. 10.30 w lokalnym paśmie TVP3 i w Radiu Zachód będzie transmitowana msza św. z kaplicy katedralnej w Gorzowie Wlkp. W Internecie transmitowane będą również wszystkie msze św. i nabożeństwa odprawiane w diecezjalnym Sanktuarium w Rokitnie.

Do posługi duchowej wobec osób hospitalizowanych upoważnieni są wyłącznie kapelani zatrudnieni w konkretnym szpitalu.

W odpowiedzi na apel abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, każdego dnia o godz. 20.30 w kościołach bez udziału wiernych będą się modlić kapłani i osoby życia konsekrowanego. Wszystkich wiernych zapraszam, aby w tym samym czasie w swoich rodzinach odmawiali różaniec w duchowej łączności ze swoimi duszpasterzami.

Bożemu Miłosierdziu polecajmy zmarłych w wyniku epidemii. Módlmy się również o zdrowie dla chorych i wsparcie dla ich bliskich, lekarzy i opiekunów oraz o mądrość dla rządzących i roztropność dla obywateli. Każdego dnia kontynuujmy śpiew suplikacji po błogosławieństwie kończącym każdą mszę św. „Święty Boże, Święty Mocny… Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas, Panie”.

Z pasterskim błogosławieństwem

 

+Tadeusz Lityński Biskup Zielonogórsko-gorzowski

 

 

 

 

         pj.wschowa.net.pl                                               Wschowa   2020.03.15

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 

                               III NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU A

 

1.      W Wielkim Poście zapraszamy na Drogi Krzyżowe w piątki  tylko po Mszy wieczornej.  Nabożeństwa Gorzkich Żali  nie będzie. Msze Święte będą jeszcze o godz. 9.30, 11.00,  12.30,  16.00 i 18.00.

2.      Rekolekcje Wielkopostne w naszej Parafii zostały odwołane .

3.      Można nabyć  świece paschaliki na stół Wielkanocny w cenie 15 zł. Ofiary przeznaczone na wsparcie dla najbardziej potrzebujących.

4.      Można zabrać do domu skarbonkę wielkopostną jako nasz dar wsparcia od juniora dla seniora, powinny to być ofiary z naszych wyrzeczeń. Skarbonki przynosimy na poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę.

5.      Zachęcamy do przeznaczenia 1% podatku na potrzeby CARITAS. Przy gazetach jest ulotka o możliwości wpłaty na budowę naszej świątyni z możliwością odpisania części kwoty. Instrukcja jest na odwrocie.

6.      Organizowane są 2 wyjazdy w Bieszczady i do Ziemi Świętej i Jordanii jak Bóg pozwoli. Szczegóły na plakatach

7.       Do nabycia Niedziela i Gość Niedzielny, zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

8.       Bardzo gorąco dziękujemy za sprzątanie naszej Świątyni za utrzymanie w czystości  za wystrój. Bóg zapłać.

9.       Za wszelkie ofiary złożone na tacę, na budowę czy przy innej okazji składamy serdeczne Bóg zapłać

 

W związku z obecną sytuacją zagrożenia epidemiologicznego w nawiązaniu do Komunikatu bp. Tadeusza Lityńskiego, oraz Zarządzenia Episkopatu Polski informujemy że :

 

1. Została udzielona dyspensa dla wszystkich, którzy obawiają się zagrożenia związanego z epidemią, od obowiązku uczestniczenia w niedzielnych Mszach Świętych. Możliwość uczestniczenia we Mszy z naszej parafii na stronie internetowej naszej parafii o godz. 11.00 i 18.00. Można w tym czasie uczestniczyć w Mszy Świętej poprzez środki społecznego  przekazu, przyjmując Komunie Duchową( np. słowami pieśni:Pan Jezus już się zbliża, już puka do mych drzwi…..). W naszej Parafii Msze Św. będą odprawiane według stałego porządku, . Pozostałe nabożeństwa są wstrzymane. Kapłani i szafarze rozdający komunię zachowają staranną higienę rąk. Przypominamy, że dozwolone jest przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. Nie należy w tym czasie korzystać z kropielnic z wodą święconą. Znak pokoju w czasie Mszy Św. przekazujemy tylko skinieniem głowy, nie należy podawać ręki.   

2. Sakrament Spowiedzi będzie przed każdą Mszą Świętą zwyczajnie. Konfesjonały będą objęte staranną troską higieniczną. Prosimy nie odkładać spowiedzi na czas bezpośrednio poprzedzający Święta, lecz korzystać już teraz,   unikniemy w ten sposób kolejek i dużych zbiorowisk osób.

4. Zawieszamy działalność wszystkich grup parafialnych do odwołania i wszelką aktywność duszpasterską osób świeckich.

6) Kancelaria parafialna będzie czynna tylko we wtorki, prosimy jednak o zgłaszanie się tylko w pilnych i naglących przypadkach.

8) Młodzież przygotowująca się do przyjęcia Sakramentu bierzmowania zwolniona jest do odwołania ze "zbierania" podpisów do indeksu. Zawieszone zostaje do odwołania spotkania  dzieci do I Komunii, w tym czasie zadaniem dzieci i rodziców  pierwszokomunijnych jest codzienny wspólny pacierz wieczorny.

9) W razie potrzeby udzielenia sakramentu chorych lub przyjazdu do chorego z komunią świętą, czy spowiedzi – służymy zwyczajnie, jesteśmy do dyspozycji.

 

Przyjmijmy ze zrozumieniem te ograniczenia w związku z sytuacją, w jakiej wszyscy się znajdujemy.

 

 

Modlitwa na czas epidemii

 

Okaż nam miłosierdzie dobry Ojcze,

Wszechmogący Wieczny Boże,

który nie chcesz śmierci grzesznika,

lecz by się nawrócił i miał życie.

Daj zdrowie chorym

i odwagę tym, którzy im służą.

Wspieraj czuwających nad bezpieczeństwem

i pociesz tych, którzy opłakują umarłych.

Niech Twoja łaska skruszy twarde serca

i podniesie ręce, co bezradnie opadają.

Zabierz strach i ześlij Twego Ducha,

gdy wołamy: Jezu, ufam Tobie!

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.


 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.