XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA A

             pj.wschowa.net.pl                                               Wschowa   2020.10.18.

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

                                     XXIX NIEDZIELA  ZWYKŁA  A

 

1.     Zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe.  Wystawienie Najśw. Sakramentu o 17.30. Modlitwa Różańcowa prowadzona przez Róże Różańcowe, 18.00 Msza Św. Dzieci przewodniczą Modlitwie Różańcowej w poniedziałki o godz.17.00. W Niedziele Nabożeństwa Różańcowe o godz. 17.00.

2.     W czwartki zapraszamy serdecznie na adorację Najświętszego Sakramentu od 20.00 do 21.00.

3.     W dniach od 25 do 31 października 2020r. odbędzie się kurs przedmałżeński. Zapisy oraz spotkanie informacyjnie odbędzie się w niedzielę 25.10.2020r. o godz. 19.00 w kościele FARNYM we Wschowie.

4.     Spotkanie Młodzieży klas 7 w ramach przygotowania do Sakramentu Bierzmowania będzie w piątek 23 października po Mszy wieczornej.

5.     Za wszelkie ofiary złożone na tacę na budowę czy przy innej okazji bardzo gorąco dziękujemy.

6.     Dzisiaj  nie będzie liczenia wiernych w kościołach całej Polski.

7.     Przy wyjściu można nabyć tygodnik Niedzielę czy Gościa Niedzielnego. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

8.     Przy wyjściu można zabrać kartki na wypominki. Prosimy o czytelne wypełnianie.

9.     W Uroczystość Wszystkich Świętych nie będzie Mszy na cmentarzach  tylko w kościołach. U nas Msze jak w porządku Niedzielnym.

10. W Dzień Zaduszny nie będzie procesji na cmentarz , nabożeństwo pięciu stacji będzie w kościele. O 17.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa z pięcioma stacjami. 18.00 Msza z Nieszporami za zmarłych. Prosimy grupy parafialne o prowadzenie modlitwy.

11.Do nabycia w zakrystii jest pamiątkowe wydanie książki o Naszej Pani Wschowskiej M.B. Pocieszenia patronującej miastu  w obrazie u OO. Franciszkanów w cenie 10. zł.

12.Serdecznie dziękujemy Rodzinie Państwa Topa za zasponsorowanie pulpitu  dla celebransa do naszej świątyni.

 

 

 

 

 

ZAPISY KLAS 7 DO BIERZMOWANIA ZOSTAJĄ ODWOŁANE.

NASTĘPNE INFORMACJE BĘDĄ PODAWANE W OGŁOSZENIACH

 

 

 

Drodzy Diecezjanie,

Drodzy Pracownicy Służby Zdrowia!

 

Dzisiaj  w liturgii Kościoła wspominamy św. Łukasza – patrona służby zdrowia. Każdy z nas wie, że choroba jest najtrudniejszym doświadczeniem  człowieka i jednym z głównych źródeł ludzkiego cierpienia. W dobie pandemii wyraźniej dostrzegamy jak bardzo potrzebujemy braterstwa i przyjaźni społecznej, by na wzór św. Franciszka kochać „swego brata będącego daleko od niego, jak gdyby był z nim”.

Wyrażając wdzięczność pracownikom służby zdrowia oraz instytucjom

związanym z ochroną zdrowia za poświecenie dla drugich, by chronić, leczyć i

ratować ludzkie życie, pragnę skierować najszczersze wyrazy uznania dla medycznego powołania i posługi wobec osób chorych i cierpiących. Niech święty Łukasz wyprasza siłę i moc niesienia pocieszenia i pomocy wszystkich potrzebującym. Jednocześnie

zwracam się do wszystkich Diecezjan o codzienną modlitwę w intencji pracowników

służby zdrowia oraz o postawę wzajemnego braterstwa i zrozumienia.

                                                                                                       + Tadeusz Lityński

                                                                               Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

 

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów w sprawach dotyczących kościołów i innych związków wyznaniowych w Dzienniku Ustaw RP pod pozycją 1829.

 

w § 28
(...)
ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:

 


1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5 m, nie więcej uczestników niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni w obszarze żółtym albo 1 osoba na 7 m2 powierzchni w obszarze czerwonym, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;
2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 27 ust. 1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.”,

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi udziału w niedzielnej Eucharystii zbyt dużej liczby wiernych w obszarze żółtym, możliwe są następujące rozwiązania:

- wierni mogą uczestniczyć we Mszy św. na zewnątrz świątyni (zachowując podane wyżej normy sanitarne),

- dysponując własnymi środkami transportu uczestniczą we Mszy św. w innych większych kościołach, zwłaszcza w parafiach miejskich,

- proboszcz, na mocy kan. 1245 KPK, może dla słusznej przyczyny udzielić w poszczególnych przypadkach dyspensy od obowiązku zachowania dnia świątecznego lub dnia pokuty.