II NIEDZIELA WIELKANOCNA - MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

 

NIEDZIELA  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

 

Drodzy Siostry i Bracia!

 

Niedziela Miłosierdzia Bożego- dzisiejsza Uroczystość – została  ustanowiona z woli Jezusa, objawionej Siostrze  Faustynie Kowalskiej. Święto Bożego miłosierdzia wprowadził w świat Jan Paweł II w 2000 roku w Łagiewnikach włączając Faustynę Kowalską do grona Świętych.  Sam Jezus podał nam  cztery  sposoby by zaczerpnąć z Miłosierdzia Bożego

1.    Niedziela Miłosierdzia Bożego

Po raz pierwszy o ustanowieniu tego święta mówił Jezus w Płocku w 1931 r., gdy przekazywał swą wolę co do powstania obrazu: Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, żeby był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy – ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49).

2.    Obraz Jezu Ufam Tobie

Siostra Faustyną zapisała: W 1931 roku  22 lutego wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. – Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie.  Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam bronić ją będę jako swej chwały.

Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie.

 

3.    Koronka do Miłosierdzia Bożego

         Tę koronkę podyktował Pan Jezus s. Faustynie w Wilnie 13-14 września 1935 roku jako modlitwę na przebłaganie i uśmierzenie gniewu Bożego (zob. Dz.474-476).

Odmawiający tę koronkę ofiarują Bogu Ojcu “Ciało i Krew, Duszę i Bóstwo” Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy swoje, bliskich i całego świata, a jednocząc się z ofiarą Jezusa, odwołują się do tej miłości, jaką Ojciec niebieski darzy swego Syna, a w Nim wszystkich ludzi.

4.    Godzina Miłosierdzia

Godzina Miłosierdzia - odprawiana o godzinie 15:00- Siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta Godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi.

"O trzeciej godzinie błagaj Mojego Miłosierdzia, przede wszystkim dla grzeszników i choć przez krótki moment zagłębiaj się w Mojej męce, w Moim opuszczeniu i w chwili konania. Jest to wielka godzina dla świata całego"./Dz. 1320Jedna godzina rozważania Mojej bolesnej męki większą zasługę ma, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi; rozważanie Moich bolesnych ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem, a Mnie sprawia wielką radość.

 

 

Od 20 kwietnia według roporządzeń Rządu, w naszym kościele może przebywać 50 osób jednocześnie z zachowaniem odstępów.

 

W Kościele w Przyczynie Górnej może przebywać 15 osób.

 

Wszystkim Czcigodnym Parafianom w tym Świetym Czasie Wielkanocnym życzymy doświadczenia opieki Bożej. Zmartychwstanie Jezusa przypomina nam wszystkim wierzący o tym, że śmierć,  która ciągle  kroczy przez świat,   dzięki Jezusowi stała sie nie końcem ale bramą do Nowego Życia.

 

Zapewniamy o modlitwie.

 

DUSZPASTERZE