Wielki Tydzień

      pj.wschowa.net.pl                                               Wschowa   2020.04.05.

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

 

VI NIEDZIELA  WIELKIEGO POSTU A  PALMOWA

 

1.    W Wielkim Tygodniu Msze święte będą odprawiane tylko o godz. 18.00 tak by była możliwe uczestniczenie w Mszach transmitowanych na żywo z kościoła przez Internet. www.pj.wschowa.net.pl    Intencje zamówione na godz. 7.00 będą odprawione o godz. 18.00. 

 

2.    Okazja do spowiedzi  w  Wielki Poniedziałek, Wtorek i Środę będzie od godz. 18.30 do 19.00 z zachowaniem limitu 5 osób w kościele lub po umówieniu telefonicznym    604 632 782

3.    Spowiedź w Wielki czwartek i Wielki  Piątek od 19.00 do 20.00 z zachowaniem limitu 5 osób w kościele.    

4.    Spowiedź w Wielką Sobotę od godz.  8.00 do 12.00  z zachowaniem limitu 5 osób w kościele.

5.    Mszę Św. w Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 8.00, 11.00, 12.30 i 18.00

w Przyczynie Górnej Msza o godz. 9.30.

 

6.    Można nabyć  świece paschaliki na stół Wielkanocny w cenie 15 zł. Ofiary przeznaczone na wsparcie dla najbardziej potrzebujących.

7.    Zachęcamy do przeznaczenia 1% podatku na potrzeby CARITAS. Przy gazetach jest ulotka o możliwości wpłaty na budowę naszej świątyni z możliwością odpisania części kwoty. Instrukcja jest na odwrocie.

8.    Do nabycia będą świąteczne wydania   Niedzieli (10 zł) i  Gościa Niedzielnego (6 zł).

9.     Za wszelkie ofiary złożone na budowę czy przy innej okazji składamy serdeczne Bóg zapłać.

 

 

Transmisja w internecie : www.pj.wschowa.net.pl

 

 

 

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE PRZYZNANIA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII, 20.03.2020 R.

                                            PENITENCJARIA      APOSTOLSKA    DEKRET

 

Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów.

Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach,jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.

Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.

Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.

Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się.

Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Kościoła, Uzdrowienie Chorych i Wspomożycielka Wiernych, nasza Orędowniczka, pomoże cierpiącej ludzkości, oddalając od nas zło tej pandemii i wyjednując nam wszelkie dobro niezbędne dla naszego zbawienia i uświęcenia.

 

Niniejszy dekret jest ważny niezależnie od wszelkich przepisów stanowiących inaczej.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 19 marca 2020 roku.

 

Kard. Mauro Piacenza

Penitencjarz Większy

 

 

 

Okazja  do  spowiedzi  

w Wielką Sobotę

 

 

8.00 – 9.00   Ks. Proboszcz

 

9.00 -10.00   Ks. Adam

 

10.00 – 11.00 Ks. Proboszcz

 

11.00 – 12.00  Ks. Adam


 

 

 

 

 

Modlitwa błogosławieństwa pokarmów na stole Wielkanocnym.

 

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W.Amen.

Nasz Pan, Jezus Chrystus, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia, abyśmy żyli Bożym życiem i uczestniczyli w wielkiej radości, której źródłem jest Jego zwycięstwo. Dla podkreślenia wielkości tej Niedzieli, która jest uroczystością nad uroczystościami, chcemy spożyć świąteczne śniadanie.

Prośmy, aby sam Pan pobłogosławił nasze pokarmy, aby oddalił od nas widmo epidemii i napełnił nasze serca radością.

 

Módlmy się:

 

Panie Jezu Chryste, Ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś uczniom przygotować paschalną wieczerzę, a w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu z apostołami, aby wraz z nimi spożyć posiłek, prosimy Cię, pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność z nami podczas Wielkanocnego posiłku, abyśmy mogli się radować udziałem w Twoim życiu i zmartwychwstaniu.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie wytrwale na pustkowiu, i który wziąłeś w swoje święte i czcigodne ręce, aby go przemienić w swoje Ciało.

Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś świat z grzechów, pobłogosław to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie Ty spożyłeś z apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław te jajka, znak nowego życia, i spraw, abyśmy potrafili dzielić się z innymi wielkanocną radością, a kiedyś weszli na wieczną ucztę w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.W. Amen.

 

Ojcze nasz…., Zdrowaś Maryjo…, Aniele Boży Stróżu mój…, wieczny odpoczynek….,

 

Czyniąc znak krzyża mówimy:

 

Nie nas błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.