XXX NIEDZIELA ZWYKŁA A

            pj.wschowa.net.pl                                               Wschowa   2020.10.25.

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE

                                     XXX NIEDZIELA  ZWYKŁA  A

 

1.     Zapraszamy na Nabożeństwa Różańcowe.  Wystawienie Najśw. Sakramentu o 17.30. Modlitwa Różańcowa prowadzona przez Róże Różańcowe, 18.00 Msza Św. Dzieci przewodniczą Modlitwie Różańcowej w poniedziałki o godz.17.00. W Niedziele Nabożeństwa Różańcowe o godz. 17.00.

2.     W czwartki zapraszamy serdecznie na adorację Najświętszego Sakramentu od 20.00 do 21.00.

3.     W dniach od 25 do 31 października 2020r. odbędzie się kurs przedmałżeński. Zapisy oraz spotkanie informacyjnie odbędzie się w niedzielę 25.10.2020r. o godz. 19.00 w kościele FARNYM we Wschowie.

4.     Za wszelkie ofiary złożone na tacę na budowę czy przy innej okazji bardzo gorąco dziękujemy.

5.     Przy wyjściu można nabyć tygodnik Niedzielę czy Gościa Niedzielnego. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

6.     Przy wyjściu można zabrać kartki na wypominki. Prosimy o czytelne wypełnianie.

7.     W Uroczystość Wszystkich Świętych nie będzie Mszy na cmentarzach  tylko w kościołach. U nas Msze jak w porządku Niedzielnym.

8.      W Dzień Zaduszny nie będzie procesji na cmentarz , nabożeństwo pięciu stacji będzie w kościele. O 17.30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwa różańcowa z pięcioma stacjami. 18.00 Msza z Nieszporami za zmarłych. Prosimy grupy parafialne o prowadzenie modlitwy.

9.     Przypominamy, że biskup diecezjalny udzielił ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedziele i święta nakazane wszystkim przebywającym w tzw. „strefie czerwonej” w okresie jej obowiązywania. Dyspensa dotyczy wiernych Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, a także katolików przebywających na jej terytorium.

10.Prosimy serdecznie o zorientowanie się czy w mieszkaniu obok nie mieszka osoba potrzebująca pomocy i bądźmy pomocni, choćby w zrobieniu zakupów.  

11.Na stronie diecezjalnej Caritas (www.caritaszg.pl) udostępnione zostaną numery telefonów do kapłanów i świeckich psychologów, którzy w podanych godzinach będą mogli udzielać wsparcia duchowego i psychologicznego osobom starszym.

12.W ramach akcji seniorzy, powyżej 70 roku życia, pod numerem infolinii 22 505 11 11, będą mogli otrzymać wparcie od pracowników pomocy społecznej w dostarczeniu produktów pierwszej potrzeby (np. żywności i środków ochrony osobistej).

13.Do nabycia w zakrystii jest pamiątkowe wydanie książki o Naszej Pani Wschowskiej M.B. Pocieszenia patronującej miastu  w obrazie u OO. Franciszkanów w cenie 10. zł.

 

 

Apel Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego dotyczący wolontariatu
w placówkach medycznych na terenie diecezji

 

Drodzy w Panu,

Od kilku miesięcy wszyscy stoimy przed szczególnym wyzwaniem, jakim jest pandemia koronawirusa. Nasilająca się fala zachorowań na Covid-19 coraz bardziej obciąża pracowników służby zdrowia, którzy służą często z narażeniem samych siebie. Coraz częściej dowiadujemy się także o pilnej potrzebie wolontariuszy, którzy w różnych placówkach na terenie naszej diecezji wspieraliby wykwalifikowany personel w pielęgnacji chorych.

Z tego powodu zwracam się do wszystkich diecezjan: duszpasterzy, osób konsekrowanych i świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o to, aby rozważyli własną gotowość do podjęcia takiej misji. Wierzę, że sam Duch Święty wzbudza w wielu z nas – wierzących i tych poszukujących Boga – dobre natchnienia, daje moc do ich realizacji i przygotowuje nagrodę.

O tym, gdzie, kiedy i jak można tę misję podjąć, informujemy na stronach internetowych diecezjalnej Caritas i oraz diecezjalnego Duszpasterstwa  Chorych i Służby Zdrowia.

Udzielam pasterskiego błogosławieństwa i w osobistej modlitwie polecam Bogu, przez wstawiennictwo Pani Rokitniańskiej, tych, którzy jak Miłosierny Samarytanin, „opuszczą swoją drogę, by pomóc choremu” (Kongregacja Nauki Wiary, List Samaritanus bonus, por. Łk 10, 30-37).